מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר InterEV, המופעל באמצעות חברת אינטר טי טכנולוגיות בע"מ. צוות האתר מכיר בחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים ברשת. מדיניות זו מתארת את נהלי הפרטיות באתר ואת זכויותיך ביחס למידע האישי. שימושך באתר מהווה הסכמה לאיסוף ולכל שימוש אשר יעשה במידע האישי שלך כמפורט במדיניות זו.

כיצד לדווח על פגיעה בפרטיות?

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל info@interev.co.il נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה. בכתובת זו תוכל גם לבקש לעיין במידע האישי שאספנו עליך, ולתקן או לבקש מאיתנו למחוק אותו ככל שמצאת שגיאה. בנוסף תוכל לבטל את הסכמתך מקבלת דברי פרסומת ושיוך לרשימת תפוצה.

המידע שאנחנו אוספים עליך

מידע הדרוש ליצירת קשר עם צוות האתר- אם ברצונך ליצור קשר עם צוות האתר תוכל לעשות כן באמצעות הטופס המתאים באתר. במקרה זה תתבקש למסור פרטים כגון שמך המלא, מספר הטלפון, כתובת מגורים, אי-מייל ותוכן פנייתך. אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האמור לעיל, אולם אם תבחר שלא למסור מידע זה, לא נוכל לענות לפנייתך. כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר שקיבלת את הסכמתו המפורשת והמודעת למסירת הפרטים בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר-  בעת השימוש באתר יאספו פרטים אודות פעילותך בו, לרבות מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, המוצרים שעניינו אותך, מיקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.

בנוסף, צוות האתר רשאי להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) הנוגע לפעילות באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע האישי שתמסור ובנתונים שנאסוף במהלך שימושך באתר ייעשה בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות בלבד-

 • כדי לאפשר לך להנות מהתכנים המוצגים באתר;
 • כדי לזהות אותך בכניסה חוזרת;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. לצורך כך יעשה שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר מוצרים חדשים, שירותים, סקרים, עלוני מידע ומידע פרסומי אחר. מידע כזה ישלח בהתאם להסכמתך המפורשת. בכל עת תוכל לפנות לצוות האתר ולבטל את הסכמתך מקבלת דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
 • כדי ליצור איתך קשר ככל שידרש;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי;
 • לשם תפעול תקין ופיתוח של האתר והשירותים המוצעים בו;
 • על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן;

מסירת מידע לצדדים שלישיים

לא נעביר לצדדים שלישיים מידע אישי שמסרת או שנאסף תוך פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן –

 • לצרכי תפעול האתר והשירותים המוצעים בו. לדוגמה, מערכת גוגל אנליטיקס ו/או מערכת אחרת מנטרת את אופן השימוש באתר באופן מצרפי;  וצדדים שלישיים אחרים מספקים שירותי 'צור קשר'.
 • אם תבצע באמצעות האתר או השירותים המוצעים פעולות מנוגדות לדין או תנסה לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל צו שיפוטי או דרישה מגורם מוסמך המורה למסור את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה, או מי מטעמה, שתחייב חשיפת פרטיך לגורמים מוסמכים;
 • בכל מקרה בו אנו סבורים כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לצורך מסירה ושיתוף של מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים וכן עם שותפים עסקיים שלנו, מפרסמים וכל צד שלישי אחר.
 • את פעילות האתר לתאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

 היכן נשמר המידע?

המידע שנאסף עליך נשמר במאגרי המידע שלנו על ידי ספקי שרתים וגיבוי מידע. גורמים אלה עשויים להימצא גם מחוץ למדינת ישראל, ובלבד שיבטיחו הגנה נאותה למידע האישי שלך. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

אנו עושים שימוש בקבצי ‘עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

‘עוגיות’ הן קבצי טקסט המוטמעות בדפדפן או במכשיר הקצה שלך ומקליטות את פעילותך ברשת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ועוגיות אחרות ימשיכו להישמר. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל קבצי עוגיות, אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היוועץ בקובץ ה”עזרה” של הדפדפן, שם תוכל גם למחוק את העוגיות שנשמרו במכשיר הקצה שלך בכל עת. זכור שמחיקת העוגיות עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר וכך גם באתרי אינטרנט אחרים. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ולא יזהה אותך בכניסה חוזרת.

אבטחת מידע

אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכות האתר. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זאת, ועל אף שאמצעים אלה הוטמעו בהתאם לדין, הם אינם מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, איננו מתחייבים, ואינך יכול לצפות לכך שמערכות המידע המשמשות את פעילות האתר יהיו חסינות מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא שהינו שגוי או אינו שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער בדרך שנקבעה בתקנות.

מידע הדרוש למפעילת האתר לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך יצירת קשר או פרסום. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי המדיניות, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי כאמור על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו. במקרה שנרצה להחיל שינוי זה גם על מידע שכבר מסרת לנו,  נשלח לך הודעה במטרה לבקש את הסכמתך לכך. מומלץ לעיין במדיניות זו מדי פעם כדי ללמוד על האופן בו אנו שומרים על המידע האישי שלך.

מדיניות זו עודכנה ביום 28.06.2022.
המדיניות כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם